Våra yrkeshögskolor


Plushögskolan AB bedriver utbildning genom de tre varumärkena; Affärshögskolan, Vårdyrkeshögskolan och Teknikhögskolan – med mycket goda resultat under åren. Allt från yrkeshögskoleutbildningar och kurser till skräddarsydda företagsutbildningar och andra utbildningskoncept. Dessa tre yrkeshögskolor finns på 14 orter, från Malmö i söder till Gävle i norr.

Affärshögskolan

Affärshögskolan erbjuder utbildning inom ekonomi, försäljning, inköp, marknadsföring och projektledning. Några exempel på YH-utbildningar inom AH är B2B-säljare, Facility Management och Affärsinriktad redovisningsekonom.

Vårdyrkeshögskolan

Vårdyrkeshögskolan erbjuder utbildning inom vård, hälsa, pedagogik, administration och socialt arbete. Bland utbildningarna på VH finns Medicinsk sekreterare, Instrument- och steriltekniker och Tandsköterska.

Teknikhögskolan

Teknikhögskolan erbjuder utbildning inom IT, teknik, bygg och anläggning, logistik och projektledning. Bland utbildningarna på TH hittar man Automationsingenjör robotik, Pythonutvecklare med inriktning AI och Bygg- och anläggningsledare. Många av utbildningarna är helt unika inom yrkeshögskolan i Sverige.

Kort om YH-utbildning

En yrkeshögskoleutbildning är en form av CSN-berättigad eftergymnasial vuxenutbildning med en mer praktisk inriktning. YH-utbildningar formas efter arbetsmarknadens kompetensbehov och drivs i samarbete med näringslivet. Utbildningarna är ofta 1-2 år långa och innehåller mycket praktik i undervisningen. Det passar dig som vet vad du vill jobba med och vill komma in på arbetsmarknaden direkt efter examen.