Utbildningsledarutbildning


Utbildningsledarutbildning genom Plushögskolan AB

Plushögskolan AB har genomfört utbildningar till diplomerad utbildningsledare vid fem tillfällen på uppdrag av, och med förtroende från, Yrkeshögskoleförbundet och Yrkeshögskoleanordnare i Stockholms län, där YHF har tagit fram utbildningsplanen.

Utbildningen vänder sig till dig som i första hand är ny i din utbildningsledarroll inom yrkeshögskolan eller har arbetat i yrkesrollen, men inte ännu kunnat gå utbildningen. Du kan även gå utbildningen om du vill uppdatera dina kunskaper och få en tydligare bild av det som ingår i, och krävs för, uppdraget att driva en yrkeshögskoleutbildning.

Nå framgång i utbildningsledarrollen

För att nå framgång i rollen behövs en levande utbildning som följer lag och förordning och utvecklas i takt med arbetslivets krav, samtidigt som den tillgodoser de studerandes behov.

Att vara utbildningsledare inom yrkeshögskolan är en komplex roll som ställer krav på kvalitetsmedvetande och god överblick.

Diplom utfärdat av Yrkeshögskoleförbundet

Utbildningen leder till ett diplom som utbildningsledare inom yrkeshögskolan. Diplomet utfärdas av Yrkeshögskoleförbundet.

Aktuella utbildningsledarutbildningar

Om kommande UL-utbildning i Stockholm

Nästa start av utbildningsledarutbildningen är den 22 september, där uppstarten sträcker sig över två dagar hos Plushögskolan AB i Stockholm. Nedan hittar du information om utbildningens upplägg, kostnad och anmälan.

Obligatoriska tillfällen

  • 14-15 oktober
  • 4-5 november
  • 1-2 december
  • 14 januari

Frivilliga tillfällen

  • 3 december
  • 13 januari

Samtliga tillfällen startar klockan 09:00 och avslutas klockan 16:00. Det sista tillfället avslutas med muntliga presentationer och diplomutdelning.

Snabbfakta

  • Plats: Plushögskolan ABs utbildningslokaler på Årstaängsvägen 33 i Stockholm, Liljeholmen.
  • Kostnad: 8 400 kronor per deltagare, exklusive moms. I priset ingår fika och lunch.

Anmälan

Anmäl dig via YHFs hemsida senast den 10 september. Efter att du skickat in din anmälan kommer ett bekräftelsemejl med inbetalningsuppgifter.

Observera att anmälan är bindande, vilket innebär att kursavgiften tas ut även om du uteblir. Full kostnad tas även ut om man inte närvarar på alla moment. Vi avser starta utbildningen om minst 16 deltagare har anmält sig.

Kontaktpersoner

Jakob Claesson
031-700 83 11
jakob.claesson@plushogskolan.se

Carolina Jungersten
031-700 83 12
carolina.jungersten@plushogskolan.se

______________________________________

Plushögskolan AB i samarbete med YHF och YhSl.