Utbildningsledarutbildning i Stockholm


Två studerande pluggar på en laptop tillsammans

Bli diplomerad utbildningsledare

Plushögskolan AB har genomfört utbildningsledarutbildningen vid tre tidigare tillfällen och har nu på nytt fått förtroendet av Yrkeshögskoleförbundet att ansvara för utbildningen i höst – något vi verkligen ser fram emot.

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen vänder sig till dig som i första hand är ny i din utbildningsledarroll inom yrkeshögskolan eller har arbetat i yrkesrollen, men inte ännu kunnat gå utbildningen. Du kan även gå utbildningen om du vill uppdatera dina kunskaper kring det som ingår i, och krävs för, uppdraget att driva en yrkeshögskoleutbildning.

Utbildningsplanen är framtagen av Yrkeshögskoleförbundet (YHF) och innehåller totalt tio moment som genomförs under sju tillfällen på plats i Stockholm.

Utbildningens upplägg

Utbildningen genomförs under totalt sju dagar, från oktober 2019 till april 2020.

  • Utbildningsstart: 23-24 oktober 2019.
  • Plats: Årstaängsvägen 33 (plan 7), 117 43 Stockholm

Efter utbildningsstarten följer därefter följande utbildningstillfällen; 4-5 december, 22-23 januari och 4-5 mars (6/3 är ett frivilligt tillfälle), 1- 2 april är avslutning där 1 april innebär en samling på kvällen för middag och 2 april är det examination. Alla tillfällen börjar kl. 09.00 och pågår fram till kl. 16.00.

Nå framgång i utbildningsledarrollen

För att nå framgång i rollen behövs en levande utbildning som följer lag och förordning och utvecklas i takt med arbetslivets krav, samtidigt som den tillgodoser de studerandes behov.

Att vara utbildningsledare inom yrkeshögskolan är en komplex roll som ställer krav på kvalitetsmedvetande och god överblick.

– Yrkeshögskoleförbundet.

Diplom utfärdat av Yrkeshögskoleförbundet

Utbildningen leder till ett diplom som utbildningsledare inom yrkeshögskolan. Diplomet utfärdas av Yrkeshögskoleförbundet.

Anmälan till utbildningsledarutbildningen i Stockholm

Kostnad: 8 400 kronor per deltagare exklusive moms.

Observera! Anmälan är bindande, det vill säga att kursavgiften tas ut även om man uteblir. Full kostnad tas ut även om man inte närvarar på alla moment. Vi avser starta utbildningen om minst 16 deltagare har anmält sig.

Klicka här för att anmäla dig, senast den 14 oktober 2019.

Kontaktperson
Thérese Kälvelind
therese.kalvelind@plushogskolan.se
013-14 68 31