Utbildningsledarutbildning


Utbildningsledarutbildning genom Plushögskolan AB

Plushögskolan AB har genomfört utbildningar till diplomerad utbildningsledare vid fem tillfällen på uppdrag av, och med förtroende från, Yrkeshögskoleförbundet och Yrkeshögskoleanordnare i Stockholms län, där YHF har tagit fram utbildningsplanen.

UL-utbildningen vänder sig till dig som i första hand är ny i din utbildningsledarroll inom yrkeshögskolan eller har arbetat i yrkesrollen, men inte ännu kunnat gå utbildningen. Du kan även gå utbildningen om du vill uppdatera dina kunskaper och få en tydligare bild av det som ingår i, och krävs för, uppdraget att driva en yrkeshögskoleutbildning.

Nå framgång i utbildningsledarrollen

För att nå framgång i rollen behövs en levande utbildning som följer lag och förordning och utvecklas i takt med arbetslivets krav, samtidigt som den tillgodoser de studerandes behov.

Att vara utbildningsledare inom yrkeshögskolan är en komplex roll som ställer krav på kvalitetsmedvetande och god överblick.

Diplom utfärdat av Yrkeshögskoleförbundet

Utbildningen leder till ett diplom som utbildningsledare inom yrkeshögskolan. Diplomet utfärdas av Yrkeshögskoleförbundet.

Aktuella UL-utbildningar hittar du på yhf.se

_________________________________________________________

Plushögskolan AB i samarbete med YHF och YhSl.