×
 

Integritetspolicy

Affärshögskolan, Vårdyrkeshögskolan och Teknikhögskolan är en del av Plushögskolan AB, som i sin tur är en del av AcadeMedia. Den här integritetspolicyn redogör för hur bolag inom AcadeMedia-koncernen (AcadeMedia Group AB, organisationsnummer 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan för att ta emot riktad information och marknadsföring.

Hantering av personuppgifter

När du skickar in en intresseanmälan eller ansöker till en utbildning på Affärshögskolan, Vårdyrkeshögskolan eller Teknikhögskolan behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia. Med ditt samtycke godkänner du att vi använder dina personuppgifter för att uppfylla våra åtaganden mot dig samt för följande ändamål:

  • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och gällande lagstiftning
  • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dem. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till.

De personuppgifter som vi behandlar om dig vid en intresseanmälan är ditt namn och din e-postadress. När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information, nyheter och marknadsföring om våra utbildningar. Detta baseras på vilka utbildningar du sökt eller visat intresse för.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i vårt system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta finns i 90 dagar. Uppgifterna på Google finns i 30 dagar. Om du vill att vi raderar dina uppgifter som du lämnat i samband med en intresseanmälan avregistrerar du dig längst ned i e-postutskicket.

Du som gör en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick och eventuell marknadsföring via Metas och Googles plattformar. Dina uppgifter kan därmed komma att delas med dessa plattformar och även anonymiseras (hashkrypteras) i syfte att marknadsföra mot personer med liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Vid en ansökan behandlar vi ditt namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och utbildning. Dina personuppgifter som du lämnat i samband med en ansökan lagras i tre år efter att ansökningsperioden är över för den sökta utbildningen.

Ansvar över personuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Plushögskolan AB (organisationsnummer 556495-5853) med sitt säte på Lilla Bommen 4B, 411 04 Göteborg. Du har rätt att när som helst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag) samt för att begära rättelse.

På trygg.academedia.se finns mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter. Om du vill begära rättelse, kontakta Maria Sandin, verksamhetschef, maria.sandin@plushogskolan.se.

Återkalla samtycke

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Om du vill återkalla ditt samtycke eller utöva dina rättigheter kan du mejla till dataskydd@academedia.se eller dataskydd@plushogskolan.se.

Senast uppdaterad: 2022-09-29

Policy för sociala medier

Plushögskolan AB, med tillhörande varumärken, är inte personuppgiftsansvarig för innehåll som du postar i sociala medier. Det är varje individs ansvar att förhålla sig till respektive plattforms användarvillkor, men för att skapa en trygg miljö online samt hålla våra flöden och grupper relevanta förbehåller vi oss rätten att ta bort innehåll som strider mot vår policy. Det kan vara innehåll av sådan karaktär som inte håller sig till ämnet, marknadsför annan verksamhet, kan anses stötande eller kränkande, inte är i linje med verksamhetens värdegrund, bryter mot dataskyddsförordningen eller på något annat sätt är brottsligt. Om en person vid enstaka tillfälle bryter mot policyn och/eller gruppreglerna kommer eventuellt postat innehåll att tas bort. Om en person upprepade gånger bryter mot policyn kommer den att stängas av från sidan.

Cookiepolicy

Cookies är små textfiler som samlar in information om ditt besök på en webbsida och lagras i din webbläsare. Till exempel kan cookies göra så att laddningstiden av en webbsida förkortas om du har besökt den tidigare. Du kan välja att tillåta eller neka att vi använder cookies när du besöker vår eller våra varumärkens webbsidor. Du kan även radera cookies i efterhand som sparats i din webbläsare.

Olika typer av cookies

Cookies delas in i kategorier beroende på dess funktion. De två typerna av cookies kallas "permanenta" och "temporära" (så kallade sessionscookies). Permanenta cookies lagras under en längre period för att webbsidan ska kunna anpassas utifrån individen. Dessa kan sparas i upp till två år. Sessionscookies lagras temporärt på en dator när du besöker en webbsida. Dessa försvinner när du stänger ned din webbläsare. Läs mer om cookies »

Användning av cookies

Vi använder cookies, pixlar och webbplatsspårning för att mäta trafiken och få statistik för att kunna vidareutveckla våra webbsidor och anpassa marknadsföring. En del cookies är nödvändiga för att du ska kunna använda webbplatserna fullt ut, medan andra används för att förbättra användarupplevelser och underlätta navigation. Nödvändiga cookies kräver inte samtycke, men all personuppgiftsbehandling som inte är strikt nödvändig behandlas endast med stöd av ditt uttryckliga samtycke. Genom att godkänna cookies kan vi samla in information som gör det möjligt att följa dig som webbplatsbesökare och identifiera beteendemönster för att utveckla våra webbplatser. Vi kan då komma att dela vissa cookies med tredje parter, som Meta och Google, för att kunna individanpassa marknadsföring. Vi använder kryptering på våra webbsidor och informationen som samlas in är skyddad.