Ledning och huvudkontor


Plushögskolan AB har cirka 70 anställda runt om i Sverige. Vi har vårt säte i Göteborg och vårt huvudkontor i Stockholm, där våra centrala stödfunktioner som ekonomi, IT och marknad är lokaliserade.

På våra olika yrkeshögskolor Affärshögskolan, Vårdyrkeshögskolan och Teknikhögskolan arbetar regionchefer, studerandeansvariga, utbildningsansvariga, utbildare och administratörer. Utbildarna, med sin spetskompetens, hyrs in för respektive kurs och utbildning och är oftast inte anställda hos oss.

Vår målsättning är att alltid ge våra studerande och samarbetspartners en positiv upplevelse i mötet med oss. Du är varmt välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor.

Ledning

Per Häggman

Per Häggman
Utbildningsdirektör
08-402 37 02
per.haggman@plushogskolan.se

Lena Runestig

Lena Runestig
Vice verksamhetschef
08-549 013 20
lena.runestig@plushogskolan.se

Helena Matthews

Helena Matthews
Affärsutvecklingschef
076-142 42 80
helena.matthews@plushogskolan.se

Susanna Petersson

Susanna Petersson
Marknadschef
08-549 013 17
susanna.petersson@plushogskolan.se

Bild saknas

Johanna Granath
Marknadsansvarig
08-402 37 04
johanna.granath@plushogskolan.se

Affärsutveckling

Vill du samverka kring utbildningar eller har frågor om skräddarsydda koncept? Ta kontakt med våra affärsområdesansvariga för respektive varumärke.