Kvalitetsarbete


Kvalitetssäkrat utbildningsföretag

Plushögskolan AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation.

Almega Utbildnings­företagen är en bransch- och arbetsgivar­organisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling. Efter auktorisationen är vi nu stolta över att få kallas ett kvalitetssäkrat utbildningsföretag.

Kvalitet och pedagogik

Pedagogik

Vår målsättning är att alltid utmana våra deltagare, både i yrkesrollen och som individer, under våra utbildningar. Vår pedagogik bygger på att deltagarna ska få uppleva, reflektera och utvecklas för att förberedas inför nya utmaningar. Vi använder alltid praktiska case i vår undervisning. Kunskapen deltagarna får genom att läsa hos oss ska direkt kunna användas i den framtida rollen oavsett om man läser en yrkeshögskoleutbildning eller företagsutbildning.

Vi erbjuder både platsbundna utbildningar och distansutbildningar, och oavsett vilket utbildningsupplägg du läser ska du känna att du får den kunskap som behövs för att gå ut i jobb direkt efter examen.

Kvalitet

Vi har idag samarbete med över 300 utbildare runt om i landet med spetskompetens inom sitt område och sin bransch. Vi ställer höga krav på våra utbildare och har som målsättning att enbart jobba med utbildare som har förmågan att både inspirera och ge dagsaktuell kunskap.

Vi gör även regelbundna uppföljningar och utvecklingsprojekt med våra studerande, utbildare och övrig personal. Även Myndigheten för yrkeshögskolan gör kvalitetsgranskningar av våra yrkeshögskoleutbildningar. Kvalitetsgranskningen ska garantera att de utbildningsformer som MYH ansvarar för bedrivs med god måluppfyllelse och hög kvalitet.