Affärsidé och vision


Affärsidé

Plushögskolan AB erbjuder studerande, företag och organisationer att utveckla sin kompetens genom kvalitetssäkrad utbildning inom våra utbildningsområden affär, vård och teknik.

Framgångsfaktorer

  • Att bara använda föreläsare från näringslivet med branschaktuell kunskap.
  • Att aktivt låta arbetsmarknaden påverka utbildningarnas innehåll.
  • Att våra studerande tillbringar en del av sin studietid på en arbetsplats.
  • Att använda praktiska case i vår undervisning.
  • Att aktivt bjuda in gästföreläsare i vår undervisning.

Vision och mission

Vår vision är tydlig – vi ska vara Sveriges ledande utbildningsaktör för att leverera framtidens kompetens. Vi finns till och för näringslivet! Och vår mission lika så – vi förverkligar yrkesdrömmar och levererar efterfrågad arbetskraft till utvalda branscher.

Värdegrund

Vi som är anställda på Plushögskolan AB arbetar med ett eller flera av våra varumärken; Affärshögskolan, Vårdyrkeshögskolan och Teknikhögskolan. Och även om skolorna har olika profiler, olika utbildningsutbud och erbjudande så är vi alla anställda sammanflätade genom vår starka värdegrund, K.U.P.P.

K.U.P.P.

Kvalitetsmedvetna

Vi håller hög nivå i allt vi gör, allt från genomförande och uppföljning till att bidra till företagets utveckling och resultat, både när det kommer till vår ekonomi och vår leverans. Det är genom detta, som vi säkerställer att vi lever upp till vårt kundlöfte.

Utvecklingsfokuserade

Vår omvärld förändras snabbt, och vi med den. Tillsammans med oss utvecklas studerande, medarbetare och näringslivet. Vi är alltid nyfikna på framtiden, innovationer och ny teknik. Vi har alltid ett öra mot omvärlden och en fot i branschen för att kunna ge våra studerande bästa möjliga utbildning. Vi håller våra branscher nära och arbetar med våra värdefulla nätverk aktivt.

Professionella

Vi är trygga som organisation. Trygga med att våra utbildningar håller en hög kvalitet och trygga i vår expertis, som alltid ligger nära yrket. Det innebär att vi alltid eftersträvar att vara väl förberedda och pålästa för att ge ett professionellt intryck. Det ska kännas professionellt och trevligt att komma till våra lokaler. Vi har med oss det ner till minsta detalj.

Personliga

Vi kommunicerar på ett enkelt, trevligt och personligt sätt. Oavsett kanal har vi ett personligt tilltal. Allt från att den breda externa kommunikationen ska kännas inbjudande till att vi har ett starkt engagemang för våra studerande och samarbetspartners. Vår passion för yrket, branschen och undervisning lyser igenom i alla möten och alla kanaler.