Om Plushögskolan AB


Plushögskolan AB – det är här, i själva bolaget som du finner vår största tillgång och anledningen till våra fina resultat genom åren – våra medarbetare!

Och så har vi våra utbildningar – de finner du hos Affärshögskolan, Teknikhögskolan och Vårdyrkeshögskolan. Det är genom de tre yrkeshögskolorna som vi förverkligar vår affärsidé, att erbjuda studerande, företag och organisationer möjligheten till att utveckla sin kompetens genom kvalitetssäkrad utbildning.

Det är dessa branschanknutna skolor som är våra riktiga lysande stjärnor och vägen för dig som söker ny kunskap! Det är inte genom Plushögskolan AB som du läser vidare i karriären, utan det är AH, TH och VH som för dig, och oss framåt!

Utbildningar anpassade efter arbetsmarknadens behov

Plushögskolan AB har sedan 1996 bedrivit olika former av utbildning i samarbete med företag och organisationer. Vi erbjuder idag tre olika typer av utbildningar genom våra varumärken Affärshögskolan, Teknikhögskolan och Vårdyrkeshögskolan.

Att vi har varierande utbud på våra yrkeshögskolor beror till stor del på vilken kompetens som efterfrågas av näringslivet och arbetsmarknaden.

Samtliga YH-utbildningar är framtagna tillsammans med arbetslivet i närområdet, vilket innebär att innehållet är kopplat till de behov och krav som arbetsmarknaden ställer. Vi finns idag på 14 orter i Sverige och erbjuder bland annat utbildning inom IT, bygg, teknik, ekonomi, marknadsföring, projektledning, vård, pedagogik och administration.

Vår målsättning är att alltid utmana våra deltagare, både i yrkesrollen och som individer, under våra utbildningar. Vår pedagogik bygger på att deltagarna ska få uppleva, reflektera och utvecklas för att förberedas inför nya utmaningar. Vi använder alltid praktiska case i vår undervisning, kunskapen vi ger ska direkt kunna användas i den framtida rollen oavsett om man läser en yrkeshögskoleutbildning eller företagsutbildning.

Vi har idag samarbete med över 300 utbildare runt om i landet med spetskompetens inom sitt område och sin bransch. Vi ställer höga krav på våra utbildare och har som målsättning att enbart jobba med utbildare som har förmågan att både inspirera och ge dagsaktuell kunskap. Vi är en av Sveriges största privata anordnare av yrkeshögskoleutbildningar och tillhör norra Europas största utbildningsföretag AcadeMedia.

Vi är kvalitetssäkrade

Plushögskolan AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation.

Logotyp för auktoriserat utbildningsföretag