Om Plushögskolan AB


Plushögskolan AB – det är här, i själva bolaget som du finner vår största tillgång och anledningen till våra fina resultat genom åren – våra medarbetare!

Och så har vi våra utbildningar – de finner du hos Affärshögskolan, Vårdyrkeshögskolan och Teknikhögskolan. Det är genom de tre yrkeshögskolorna som vi förverkligar vår affärsidé, att erbjuda studerande, företag och organisationer möjligheten till att utveckla sin kompetens genom kvalitetssäkrad utbildning.

Det är dessa branschanknutna skolor som är våra riktiga lysande stjärnor och vägen för dig som söker ny kunskap! Det är inte genom Plushögskolan AB som du läser vidare i karriären, utan det är AH, VH och TH som för dig, och oss framåt!

Utbildningar anpassade efter arbetsmarknadens behov

Plushögskolan AB har sedan 1996 bedrivit olika former av utbildning i samarbete med företag och organisationer. Vi erbjuder idag tre olika typer av utbildningar genom våra varumärken Affärshögskolan, Vårdyrkeshögskolan och Teknikhögskolan.

Att vi har varierande utbud på våra yrkeshögskolor beror till stor del på vilken kompetens som efterfrågas av näringslivet och arbetsmarknaden.

Samtliga YH-utbildningar är framtagna tillsammans med arbetslivet i närområdet, vilket innebär att innehållet är kopplat till de behov och krav som arbetsmarknaden ställer. Idag erbjuder vi utbildning på flera orter i Sverige, bland annat inom IT, bygg, teknik, ekonomi, inköp, försäljning, vård, pedagogik och administration.

Om bolagets uppbyggnad och hur vi jobbar

Vi är Sveriges största privata anordnare av yrkeshögskoleutbildningar och tillhör norra Europas största utbildningsföretag AcadeMedia. I sin tur är Affärshögskolan, Vårdyrkeshögskolan och Teknikhögskolan en del av oss.

Inom Plushögskolan AB arbetar vi kvalitetsmedvetet, utvecklingsorienterat, professionellt och personligt. På våra yrkeshögskolor jobbar administratörer, utbildningsledare, utbildare och regionchefer.

Vi är kvalitetssäkrade

Plushögskolan AB är medlemmar i Almega Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation.

Vi är även fullvärdiga medlemmar i Yrkeshögskoleförbundet. YHF verkar för utbildningar och utbildningsanordnare inom Kvalificerad Yrkesutbildning och Yrkeshögskolan. Förbundet driver frågor som rättssäkerhet för utbildningsanordnare, fler utbildningsplatser inom yrkeshögskolan och en stabil, långsiktig utveckling av utbildningsformen yrkeshögskola.