×
 

Utbildning sedan 1996

I över 25 år har Plushögskolan AB bedrivit utbildning i nära samarbete med näringslivet. Våra tre varumärken Affärshögskolan, Vårdyrkeshögskolan och Teknikhögskolan har ett brett utbud av yrkeshögskoleutbildningar, kurser och företagsutbildningar. Tillsammans utbildar vi idag över 3000 studerande på närmare tjugo orter runt om i Sverige, och på distans. Yrkeshögskolorna har olika branschinriktningar med ett varierat utbildningsutbud som hela tiden följer arbetsmarknadens kompetens- och rekryteringsbehov.

Vår passion och yrkeskompetens genomsyrar hela vår verksamhet! Vi bidrar till ett bättre samhälle genom att utbilda morgondagens arbetskraft och få varje individ att bli nyckeln till sin egen framgång. Dessutom är vi en del av AcadeMedia som är norra Europas största utbildningsföretag. Med en stark utbildningskoncern i ryggen skapas fler förutsättningar för trygghet, kvalitetssäkring och utveckling.

Kvinna och man jobbar vid bärbar dator

Auktoriserat utbildningsföretag

Plushögskolan AB är medlemmar i Almega Utbildningsföretagen som är en bransch- och arbetsgivar­organisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och utveckling. Vårt kvalitetsarbete har godkänts i enlighet med deras kriterier för kvalitetsauktorisation. Vi är därför stolta över att få kallas ett kvalitetssäkrat utbildningsföretag. Vi är även fullvärdiga medlemmar i Yrkeshögskoleförbundet som bland annat driver frågor om rättssäkerhet för utbildningsanordnare och en stabil, långsiktig utveckling av utbildningsformen.

Plushögskolan AB erbjuder privatpersoner och företag kompetensutveckling inom affär, vård och teknik. Vår vision är tydlig – vi ska vara Sveriges ledande utbildningsaktör för att leverera framtidens kompetens. Och vår mission lika så – vi förverkligar yrkesdrömmar och levererar efterfrågad arbetskraft till utvalda branscher. Vi finns till och för näringslivet!

Vi strävar efter att ha en pedagogik som möjliggör nyanserat och praktiskt lärande. Vi ställer höga krav på våra utbildare och tar in konsulter som är verksamma i den aktuella branschen. Vår målsättning är att enbart arbeta med utbildare som har förmåga att både inspirera och lära ut dagsfärsk kunskap. Tack vare att våra utbildare kommer direkt från näringslivet kan vi erbjuda branschnära undervisning med verkliga case, i syfte att förbereda våra studerande och deltagare för kommande utmaningar. Ny kunskap ska kunna omsättas till praktiska färdigheter!

Vi har ett systematiskt kvalitetsarbete där vi genomför regelbundna uppföljningar och utvecklingsprojekt med våra studerande, utbildare och personal. Myndigheten för yrkeshögskolan granskar även våra utbildningar, i syfte att garantera god måluppfyllelse och hög kvalitet. Som en del av AcadeMedia har vi en gemensam process för kvalitetsarbete som kallas AcadeMediamodellen. Den innefattar följande kvalitetsaspekter:

  • Strukturkvalitet säkerställer att alla viktiga förutsättningar finns för att bedriva verksamheten.
  • Processkvalitet säkerställer att våra huvudprocesser fungerar.
  • Resultatkvalitet speglar våra resultat och måluppfyllelse.

Utbildningsutbud

Program

För dig som vill jobba med ekonomi, rådgivning och ha en nyckelfunktion i organisationer.

Arbeta med kommunikation och marknadsföring! Lär dig om marknadsstrategier, content marketing och webbanalys.

Jobba med förhandling, projektledning och strategisk planering av service- och fastighetsrelaterade tjänster i en bred bransch.

Bli professionell inköpare eller upphandlare. Det här är utbildningen för dig som tycker om relationer och har öga för affärer.

Löneutbildning för dig som vill jobba med lönehantering, personalfrågor och ekonomisk rådgivning.

Löneutbildning för dig som vill bli specialist på lönefrågor, analys och rådgivning. Chans att bli auktoriserad.

Gör karriär som account manager, företagssäljare eller projekt- och säljledare. Jobba med säljprocesser och marknadsstrategier.

Affärshögskolan skapar framtidens företagande. Utbildningar inom ekonomi, försäljning, marknadsföring, inköp och projektledning.

Program

Har du erfarenhet från vård och omsorgen? Specialisera dig på funktionsnedsättningar, stödinsatser och Case Management.

Kvalitetssäkra svensk sjukvården! Jobba med steriliseringsprocesser och instrumentvård för att möjliggöra kirurgiska ingrepp.

Arbeta med medicinsk dokumentation och bli ett administrativt stöd till verksamheter inom hälso- och sjukvården.

Tandsköterskeutbildning för dig som vill arbeta med människor och i team. Ett socialt och spännande yrke i en viktig bransch.

Kurser

Fördjupa dig i smittspridning, virologi och vårdhygien. Distanskurs för dig som jobbar i hälso- och sjukvården.

Vårdyrkeshögskolan utbildar människor för människor inom vård, omsorg och socialt arbete.

Program

Lär dig objektorienterad programmering i C# och att bygga säkra databaser och molntjänster.

Lär dig arbetsleda och övervaka järnvägsprojekt utifrån ekonomiska, sociala och hållbara aspekter.

Lär dig ta fram underlag och genomföra projekt för att förbättra samhället och dess framfart.

Lär dig om driftsättning, optimering och felsökning av automatiserade styrsystem och processer.

Lär dig programmera robotar för att automatisera industriprocesser och arbetsflöden inom industri 4.0.

Lär dig installera och underhålla batterilagringssystem för att säkerställa en pålitlig och effektiv energilagring.

Lär dig om planering och organisering av byggprojekt enligt Lean Construction samt ledarskapsmetoder.

Lär dig leda och samordna byggprojekt med fokus på miljövänliga och hållbara metoder.

Lär dig om beräkning, projektering, rörkonstruktion och anläggningslayout i 3D inom tillverkningsindustrin.

Lär dig om ritningsstandarder, konstruktionstekniker och beräkningar för produktutveckling i 2D och 3D.

Lär dig om säker datacenterdrift, felsökning och hantering av kontrollanläggningar och övervakningssystem.

Lär dig om elnätets uppbyggnad, driftsättning och underhåll av högspännings- och lågspänningsnät.

Lär dig övervaka, inspektera och underhålla vätgasanläggningar för att skapa hållbara energilösningar.

Lär dig programmera, driftsätta, underhålla, testa och felsöka elektrotekniska system och produkter.

Lär dig projektera, driftsätta och underhålla elkraftsystem och elanläggningar samt skapa underlag för elscheman.

Lär dig planera och projektleda elarbete inför underhåll, nybyggnationer och skötselåtgärder av Sveriges elnät.

Lär dig om frontend, backend och objektorienterad programmering för att skapa säkra lösningar till slutkunder.

Lär dig planera och utveckla hållbara logistikflöden och klimatsmarta transporter.

Lär dig utveckla avancerade algoritmer och modeller för att få maskiner att lära sig saker på egen hand.

Lär dig utforma, övervaka och felsöka IT-säkerhetssystem, implementera säkerhetspolicys och identifiera cyberhot.

Lär dig producera säker mjukvara samt programmera och utveckla databaser, appar och system.

Lär dig om ljudproduktion, inspelningstekniker, verktyg för ljudbearbetning och ljudanläggningar för livebruk.

Lär dig om mätningsmetoder, terrängmodeller, tolkning och produktion av ritningar samt resultatbearbetning.

Lär dig använda avancerade mätningsinstrument, behandla data och genomföra inmätning av spårbunden trafik.

Lär dig om kvalitetssystem, HACCP som arbetsmetod och automationsprocesser inom livsmedelsproduktion.

Lär dig om drift, underhåll, styrning och optimering av tillverkningsprocesser inom sågverk och pappersmassa.

Lär dig planera, organisera och genomföra projekt för att producera ren och hållbar energi.

Lär dig programmera och utveckla applikationer, säker mjukvara och enklare gränssnitt med AI-lösningar.

Lär dig försäljningsstrategier, omvärldsbevakning och tekniklösningar för hållbara konkurrensfördelar.

Lär dig samordna och styra transport- och logistikflöden med fokus på effektivitet och hållbarhet.

Lär dig utveckla eldrivlinor och laddbara elfordon för att bidra till fossilfria transporter.

Lär dig skapa flödesscheman, utforma och driftsätta VVS-system utifrån branschregler och standarder.

Kurser

Lär dig ansluta och etablera produktionsanläggningar för fossilfria energikällor.

Lär dig automatisera och styra tillverkningsprocesser inom livsmedelsproduktion.

Lär dig om biogasförädling, uppgradering av biogas och optimering av utvinningen av biogas.

Lär dig om HACCP, lagar som styr livsmedelsproduktion och kontrollverktyg för säker livsmedelshantering.

Vässa dina kunskaper i KMA-frågor. Lär dig om arbetsmetodik, riskbedömningar, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplaner.

Teknikhögskolan utbildar framtidens innovatörer och samhällsbyggare inom IT, teknik, energi och samhällsbyggnad.

Framgångsfaktorer

✓ Företag är involverade i utbildningarna

✓ Studietiden består av en stor del praktik

✓ Utbildare direkt från näringslivet

✓ Praktiska case i undervisningen

✓ Branschdagar för att bygga nätverk

✓ Studiebesök och gästföreläsare

✓ Medarbetare som brinner för utbildning

Vi gör individer attraktiva på arbetsmarknaden och säkrar näringslivets kompetensbehov.

– Vårt gemensamma kundlöfte
Kollegor på kontor

Vår värdegrund

Vi har en värdegrund som är starkt förankrad i verksamheten och som genomsyrar allt vi gör. Vi kallar den "K.U.P.P." Den innefattar fyra värdeord som vi har med oss ner till minsta detalj.

Kvalitetsmedveten

Vi håller hög nivå i allt vi gör. Vårt kvalitetsfokus finns med i alla led, från planering till genomförande och uppföljning. Genom detta säkerställer vi att vi lever upp till vårt kundlöfte.

Utvecklingsorienterad

Vår omvärld förändras snabbt, och vi med den. Vi är nyfikna på innovationer och ny teknik. Vi har örat mot omvärlden, foten i branschen och arbetar aktivt med våra värdefulla nätverk för att ligga i framkant av samhällsutvecklingen.

Professionell

Vi är trygga som organisation. Trygga i vår expertis och att våra utbildningar håller en hög kvalitet, som alltid ligger nära yrket. Vi är pålästa, väl förberedda och eftersträvar en professionell känsla i alla sammanhang.

Personlig

Vår kommunikation ska kännas inbjudande, enkel och ha ett personligt tilltal. Vår passion för utbildning, vårt starka engagemang för studerande och samarbetspartners lyser igenom i alla möten.