Om Plushögskolan AB


Plushögskolan AB – det är här, i själva bolaget som du finner vår största tillgång och anledningen till våra fina resultat genom åren – våra medarbetare!

Och så har vi våra utbildningar – de finner du hos Affärshögskolan, Vårdyrkeshögskolan och Teknikhögskolan. Det är genom de tre yrkeshögskolorna som vi förverkligar vår affärsidé, att erbjuda studerande, företag och organisationer möjligheten till att utveckla sin kompetens genom kvalitetssäkrad utbildning.

Det är dessa branschanknutna skolor som är våra riktiga lysande stjärnor och vägen för dig som söker ny kunskap! Det är inte genom Plushögskolan AB som du läser vidare i karriären, utan det är AH, VH och TH som för dig, och oss framåt!

Utbildningar anpassade efter arbetsmarknadens behov

Plushögskolan AB har sedan 1996 bedrivit olika former av utbildning i samarbete med företag och organisationer. Vi erbjuder idag tre olika typer av utbildningar genom våra varumärken Affärshögskolan, Vårdyrkeshögskolan och Teknikhögskolan.

Att vi har varierande utbud på våra yrkeshögskolor beror till stor del på vilken kompetens som efterfrågas av näringslivet och arbetsmarknaden.

Samtliga YH-utbildningar är framtagna tillsammans med arbetslivet i närområdet, vilket innebär att innehållet är kopplat till de behov och krav som arbetsmarknaden ställer. Vi finns idag på 14 orter i Sverige och erbjuder bland annat utbildning inom IT, bygg, teknik, ekonomi, marknadsföring, projektledning, vård, pedagogik och administration.

Vi är kvalitetssäkrade

Plushögskolan AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation.

Om bolagets uppbyggnad och hur vi jobbar

Vi är en av Sveriges största privata anordnare av yrkeshögskoleutbildningar och tillhör norra Europas största utbildningsföretag AcadeMedia. I sin tur är Affärshögskolan, Vårdyrkeshögskolan och Teknikhögskolan en del av oss.

Inom Plushögskolan AB arbetar vi kvalitetsmedvetet, utvecklingsorienterat, professionellt och personligt. På våra yrkeshögskolor jobbar administratörer, studerandeansvariga, utbildningsansvariga, utbildare och regionchefer.

Traditionellt sett har yrkeshögskolor “utbildningsledare” som har ett brett ansvarsområde, som både inkluderar de studerande och utbildningarnas utveckling. Vi har delat upp den rollen i två, som ett steg i att effektivisera vår verksamhet och underlätta för våra medarbetare och studerande. Vi kallar dessa två roller för studerandeansvarig och utbildningsansvarig.

 

Logotyp för auktoriserat utbildningsföretag