×
 

Hoppa till innehållet

Utbildning sedan 1996

I över 25 år har Plushögskolan AB bedrivit utbildning i samarbete med näringslivet. Våra tre varumärken Affärshögskolan, Vårdyrkeshögskolan och Teknikhögskolan har ett brett utbud av program, kurser och uppdragsutbildningar. Tillsammans utbildar vi idag tusentals studerande på närmare tjugo orter runt om i Sverige, och på distans. Yrkeshögskolorna har olika branschinriktningar med ett varierat utbildningsutbud som hela tiden följer arbetsmarknadens kompetens- och rekryteringsbehov.

Vår passion och yrkeskompetens genomsyrar hela vår verksamhet! Vi bidrar till ett bättre samhälle genom att utbilda morgondagens arbetskraft och få varje individ att bli nyckeln till sin egen framgång. Dessutom är vi en del av AcadeMedia som är norra Europas största utbildningsföretag. Med en stark utbildningskoncern i ryggen skapas fler förutsättningar för trygghet, kvalitetssäkring och utveckling.

Kollegor på kontor

Auktoriserat utbildningsföretag

Plushögskolan AB är medlemmar i Almega Utbildningsföretagen som är en bransch- och arbetsgivar­organisation för företag som arbetar med vuxnas lärande och utveckling. Vårt kvalitetsarbete har godkänts i enlighet med deras kriterier för kvalitetsauktorisation. Vi är därför stolta över att få kallas ett kvalitetssäkrat utbildningsföretag. Vi är även fullvärdiga medlemmar i Yrkeshögskoleförbundet som bland annat driver frågor om rättssäkerhet för utbildningsanordnare och en stabil, långsiktig utveckling av utbildningsformen.

 • Plushögskolan AB erbjuder privatpersoner och företag kompetensutveckling inom affär, vård och teknik. Vår vision är tydlig – vi ska vara Sveriges ledande utbildningsaktör för att leverera framtidens kompetens. Och vår mission lika så – vi förverkligar yrkesdrömmar och levererar efterfrågad arbetskraft till utvalda branscher. Vi finns till och för näringslivet!

 • Vi strävar efter att ha en pedagogik som möjliggör nyanserat och praktiskt lärande. Vi ställer höga krav på våra utbildare och tar in konsulter som är verksamma i den aktuella branschen. Vår målsättning är att enbart arbeta med utbildare som har förmåga att både inspirera och lära ut dagsfärsk kunskap. Tack vare att våra utbildare kommer direkt från näringslivet kan vi erbjuda branschnära undervisning med verkliga case, i syfte att förbereda våra studerande och deltagare för kommande utmaningar. Ny kunskap ska kunna omsättas till praktiska färdigheter!

 • Vi har ett systematiskt kvalitetsarbete där vi genomför regelbundna uppföljningar och utvecklingsprojekt med våra studerande, utbildare och personal. Myndigheten för yrkeshögskolan granskar även våra utbildningar, i syfte att garantera god måluppfyllelse och hög kvalitet. Som en del av AcadeMedia har vi en gemensam process för kvalitetsarbete som kallas AcadeMediamodellen. Den innefattar följande kvalitetsaspekter:

  • Strukturkvalitet säkerställer att alla viktiga förutsättningar finns för att bedriva verksamheten.
  • Processkvalitet säkerställer att våra huvudprocesser fungerar.
  • Resultatkvalitet speglar våra resultat och måluppfyllelse.

Utbildningsutbud

Program

Affärsinriktad redovisningsekonom

För dig som vill jobba med ekonomi, rådgivning och ha en nyckelfunktion i organisationer.

Digital marknadskommunikatör

Arbeta med kommunikation och marknadsföring! Lär dig om marknadsstrategier, content marketing och webbanalys.

Facility Management

Jobba med förhandling, projektledning och strategisk planering av service- och fastighetsrelaterade tjänster i en bred bransch.

Inköpare och upphandlare

Bli professionell inköpare eller upphandlare. Det här är utbildningen för dig som tycker om relationer och har öga för affärer.

Lönekonsult med digital kompetens

Löneutbildning för dig som vill jobba med lönehantering, personalfrågor och ekonomisk rådgivning.

Payroll Controller

Löneutbildning för dig som vill bli specialist på lönefrågor, analys och rådgivning. Chans att bli auktoriserad.

Säljare inom B2B och marknadsföring

Gör karriär som account manager, företagssäljare eller projekt- och säljledare. Jobba med säljprocesser och marknadsstrategier.

Program

Handledare inom LSS och socialpsykiatri

Har du erfarenhet från vård och omsorgen? Specialisera dig på funktionsnedsättningar, stödinsatser och Case Management.

Instrument- och steriltekniker

Kvalitetssäkra svensk sjukvården! Jobba med steriliseringsprocesser och instrumentvård för att möjliggöra kirurgiska ingrepp.

Medicinsk vårdadministratör

Arbeta med medicinsk dokumentation och bli ett administrativt stöd till verksamheter inom hälso- och sjukvården.

Tandsköterska

Tandsköterskeutbildning för dig som vill arbeta med människor och i team. Ett socialt och spännande yrke i en viktig bransch.

Kurser

Mikrobiologi och vårdhygien

Fördjupa dig i smittspridning, virologi och vårdhygien. Distanskurs för dig som jobbar i hälso- och sjukvården.

Program

.NET-utvecklare

Lär dig objektorienterad programmering i C# och att bygga säkra databaser och molntjänster.

Anläggningsingenjör järnväg

Lär dig arbetsleda och övervaka järnvägsprojekt utifrån ekonomiska, sociala och hållbara aspekter.

Anläggningsingenjör väg och vatten

Lär dig ta fram underlag och genomföra projekt för att förbättra samhället och dess framfart.

Automationsingenjör

Lär dig om driftsättning, optimering och felsökning av automatiserade styrsystem och processer.

Automationsingenjör robotik

Lär dig programmera robotar för att automatisera industriprocesser och arbetsflöden inom industri 4.0.

Batteritekniker

Lär dig installera och underhålla batterilagringssystem för att säkerställa en pålitlig och effektiv energilagring.

Bygg- och anläggningsledare

Lär dig om planering och organisering av byggprojekt enligt Lean Construction samt ledarskapsmetoder.

Byggprojektledare hållbar byggnation

Lär dig leda och samordna byggprojekt med fokus på miljövänliga och hållbara metoder.

CAD-ingenjör processindustri

Lär dig om beräkning, projektering, rörkonstruktion och anläggningslayout i 3D inom tillverkningsindustrin.

CAD-konstruktör inom mekanik

Lär dig om ritningsstandarder, konstruktionstekniker och beräkningar för produktutveckling i 2D och 3D.

Data Center Technician

Lär dig om säker datacenterdrift, felsökning och hantering av kontrollanläggningar och övervakningssystem.

Distributionselektriker

Lär dig om elnätets uppbyggnad, driftsättning och underhåll av högspännings- och lågspänningsnät.

Drift- och underhållstekniker vätgas

Lär dig övervaka, inspektera och underhålla vätgasanläggningar för att skapa hållbara energilösningar.

Elektronikingenjör

Lär dig programmera, driftsätta, underhålla, testa och felsöka elektrotekniska system och produkter.

Elkraftsingenjör

Lär dig projektera, driftsätta och underhålla elkraftsystem och elanläggningar samt skapa underlag för elscheman.

Elnätsprojektör

Lär dig planera och projektleda elarbete inför underhåll, nybyggnationer och skötselåtgärder av Sveriges elnät.

Fullstackutvecklare inriktning JavaScript

Lär dig om frontend, backend och objektorienterad programmering för att skapa säkra lösningar till slutkunder.

Green Logistics Management

Lär dig planera och utveckla hållbara logistikflöden och klimatsmarta transporter.

Ingenjör AI och maskininlärning

Lär dig utveckla avancerade algoritmer och modeller för att få maskiner att lära sig saker på egen hand.

IT-säkerhetsspecialist

Lär dig utforma, övervaka och felsöka IT-säkerhetssystem, implementera säkerhetspolicys och identifiera cyberhot.

Javautvecklare

Lär dig producera säker mjukvara samt programmera och utveckla databaser, appar och system.

Ljud- och musikproducent

Lär dig om ljudproduktion, inspelningstekniker, verktyg för ljudbearbetning och ljudanläggningar för livebruk.

Mätningsingenjör

Lär dig om mätningsmetoder, terrängmodeller, tolkning och produktion av ritningar samt resultatbearbetning.

Mätningsingenjör järnväg

Lär dig använda avancerade mätningsinstrument, behandla data och genomföra inmätning av spårbunden trafik.

Processoperatör livsmedel

Lär dig om kvalitetssystem, HACCP som arbetsmetod och automationsprocesser inom livsmedelsproduktion.

Processoperatör sågverks- och pappersindustri

Lär dig om drift, underhåll, styrning och optimering av tillverkningsprocesser inom sågverk och pappersmassa.

Projektutvecklare förnybar energi

Lär dig planera, organisera och genomföra projekt för att producera ren och hållbar energi.

Pythonutvecklare inriktning AI

Lär dig programmera och utveckla applikationer, säker mjukvara och enklare gränssnitt med AI-lösningar.

Technical Sales Manager

Lär dig försäljningsstrategier, omvärldsbevakning och tekniklösningar för hållbara konkurrensfördelar.

Transportledare grön logistik

Lär dig samordna och styra transport- och logistikflöden med fokus på effektivitet och hållbarhet.

Utvecklingsingenjör Electromobility

Lär dig utveckla eldrivlinor och laddbara elfordon för att bidra till fossilfria transporter.

VVS-ingenjör

Lär dig skapa flödesscheman, utforma och driftsätta VVS-system utifrån branschregler och standarder.

Kurser

Anslutning av produktionsanläggningar och lagring – förnybar energi

Lär dig ansluta och etablera produktionsanläggningar för fossilfria energikällor.

Automation för livsmedelsindustrin

Lär dig automatisera och styra tillverkningsprocesser inom livsmedelsproduktion.

Effektivisering av biogasprocessen

Lär dig om biogasförädling, uppgradering av biogas och optimering av utvinningen av biogas.

GMP – Good Manufacturing Practice

Lär dig om HACCP, lagar som styr livsmedelsproduktion och kontrollverktyg för säker livsmedelshantering.

KMA – Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Vässa dina kunskaper i KMA-frågor. Lär dig om arbetsmetodik, riskbedömningar, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplaner.

Framgångsfaktorer

✓ Företag är involverade i utbildningarna
✓ Studietiden består av en stor del praktik
✓ Utbildare direkt från näringslivet
✓ Praktiska case i undervisningen
✓ Branschdagar för att bygga nätverk
✓ Studiebesök och gästföreläsare
✓ Medarbetare som brinner för utbildning

 • Vi gör individer attraktiva på arbetsmarknaden och säkrar näringslivets kompetensbehov.

  – Vårt gemensamma kundlöfte

Kollegor på kontor

Vår värdegrund

Vi har en värdegrund som är starkt förankrad i verksamheten och som genomsyrar allt vi gör. Vi kallar den "K.U.P.P." Den innefattar fyra värdeord som vi har med oss ner till minsta detalj.

Kvalitetsmedveten

Vi håller hög nivå i allt vi gör. Vårt kvalitetsfokus finns med i alla led, från planering till genomförande och uppföljning. Genom detta säkerställer vi att vi lever upp till vårt kundlöfte.

Utvecklingsorienterad

Vår omvärld förändras snabbt, och vi med den. Vi är nyfikna på innovationer och ny teknik. Vi har örat mot omvärlden, foten i branschen och arbetar aktivt med våra värdefulla nätverk för att ligga i framkant av samhällsutvecklingen.

Professionell

Vi är trygga som organisation. Trygga i vår expertis och att våra utbildningar håller en hög kvalitet, som alltid ligger nära yrket. Vi är pålästa, väl förberedda och eftersträvar en professionell känsla i alla sammanhang.

Personlig

Vår kommunikation ska kännas inbjudande, enkel och ha ett personligt tilltal. Vår passion för utbildning, vårt starka engagemang för studerande och samarbetspartners lyser igenom i alla möten.