Teknikhögskolan satsar på satellitort

Gävle blir satellitort för Teknikhögskolans yrkeshögskoleutbildning Internationell transportlogistik. Det är Utbildningscentrum i Gävle som Teknikhögskolan i Västerås har valt att inleda ett samarbete med. Satsningen öppnar upp för att ge fler studerande möjligheten att söka till vårens utbildningsstart av logistikutbildningen.

Teknikhögskolan i Västerås startar vid årsskiftet 2016/2017 en yrkeshögskoleutbildning med inriktning mot internationell transportlogistik. Skolan har i samband med det inlett ett samarbete med Utbildningscentrum för distansstudier i Gävle för att ge fler studerande möjligheten att söka till utbildningen, något som en satellitort öppnar upp för.

Virtuellt deltagande i realtid

Teknikhögskolan har tagit fram en teknisk lösning som tillåter de studerande att aktivt delta vid föreläsningarna och kursmoment från en annan ort över nätet.

Utbildningen bedrivs på Teknikhögskolan i Västerås i klassrum med utbildare och studerande. Samtidigt kommer antagna studerande i Gävle befinna sig i ett klassrum på Utbildningscentrum och deltar via länk, uppkopplade över nätet i realtid.

– Den tekniska lösningen gör det möjligt för de studerande på satellitorten att virtuellt vara i samma rum som utbildare och klassen i Västerås. De kommer att kunna se och höra föreläsningarna och aktivt delta med ljudupptagning. De kommer kunna ställa frågor precis som resten av klassen och vara med i diskussioner och projektarbeten, berättar Alina Rocabado, platschef på Plushögskolan AB i Västerås.

På Utbildningscentrum finns ett klassrum för de studerande med teknisk utrustning som visar föreläsningarna i realtid. På orten finns även administrativt och tekniskt stöd för de studerande. De studerande erbjuds även att delta i en utbildningsspecifik studiegrupp på utbildningscentrum i Gävle.

– Det här är en utmärkt lösning för att kunna erbjuda fler möjligheten till att läsa en utbildning som arbetsmarknaden efterfrågar i berörda regioner. Många är intresserade av att läsa vidare men ser ibland av geografiska skäl inte en rimlig chans att söka. Genom att vi inleder ett samarbete med Utbildningscentrum öppnar vi upp för dem att söka en yrkeshögskoleutbildning med den här profilen, det tycker vi känns jätteroligt, säger Alina.

Första satellitorten

Det är första gången som Teknikhögskolan använder sig av en satellitort och Alina berättar att intresset för det här samarbetet kring logistikutbildningen har varit stort från båda aktörernas håll. Det beror mycket på att behovet av personer med spetskompetens inom logistik har ökat den senaste tiden och att arbetsmarknaden efterfrågar kunskapen på flera håll i landet.

– Fördelarna är att vi når ut till fler sökande, riktade mot en bransch som just nu efterfrågar den här specifika kompetensen, en bransch där det råder stor brist på transportlogistiker. Det är ett pilotprojekt och vi tycker det ska bli spännande att starta igång det här nya konceptet, och hoppas att kunna utveckla det för framtiden, avslutar Alina.

Publicerad: 2016-11-14

Västerås

Välkommen till oss i Västerås!