Årlig prisutdelning med värdegrund i fokus

Att som företag ha en värdegrund som efterlevs av alla medarbetare är viktigt. Den visar vad som värdesätts av företaget och hjälper personalen att agera på ett önskvärt sätt. Värdeorden som genomsyrar Plushögskolan AB är kvalitetsmedveten, utvecklingsorienterad, professionell och personlig. För att säkerställa att värdegrunden är förankrad i organisationen och att öka motivationen hos medarbetarna delas priset "Årets K.U.P.P.are" ut årligen.

Värdegrund – verksamhetens hjärta

När Plushögskolan AB:s tre varumärken Affärshögskolan, Vårdyrkeshögskolan och Teknikhögskolan fick nya grafiska identiteter 2018 implementerades en ny värdegrund, som förkortas K.U.P.P. Värdegrunden är hjärtat av organisationen och högt prioriterad hos samtliga varumärken. Förkortningen gör det enkelt för medarbetarna att komma ihåg värdeorden och ha med sig dem i det dagliga arbetet. Värdeorden innebär följande:

Kvalitetsmedveten
Vi håller hög nivå i allt vi gör. Vårt kvalitetsfokus finns med i alla led, från planering till genomförande och uppföljning. Genom detta säkerställer vi att vi lever upp till vårt kundlöfte.

Utvecklingsorienterad
Vår omvärld förändras snabbt, och vi med den. Vi är nyfikna på innovationer och ny teknik. Vi har örat mot omvärlden, foten i branschen och arbetar aktivt med våra värdefulla nätverk för att ligga i framkant av samhällsutvecklingen.

Professionell
Vi är trygga som organisation. Trygga i vår expertis och att våra utbildningar håller en hög kvalitet, som alltid ligger nära yrket. Vi är pålästa, väl förberedda och eftersträvar en professionell känsla i alla sammanhang.

Personlig
Vår kommunikation ska kännas inbjudande, enkel och ha ett personligt tilltal. Vår passion för utbildning, vårt starka engagemang för studerande och samarbetspartners lyser igenom i alla möten.

Vinnare av Årets K.U.P.P.are

Sedan implementeringen av värdegrunden har Plushögskolan AB årligen öppnat upp möjligheten för sina anställda att nominera valfri kollega till priset Årets K.U.P.P.are. Utifrån motiveringar om hur personen i fråga skapat det "lilla extra" med hjälp av värdegrunden under det gångna året beslutar ledningsgruppen om pristagaren. Vinnaren presenteras sedan på Plushögskolan AB:s årliga konferens. Årets K.U.P.P.are 2022 blev Mikaela Laakso, marknadskoordinator, som har arbetat på Plushögskolan AB sedan januari 2018.

"Jag är oerhört glad och tacksam över att bli utsedd till årets K.U.P.P.are! Utmärkelsen betyder jättemycket och blir som ett kvitto på att mina kollegor ser och uppskattar jobbet jag gör."

Motiveringen löd att Mikaela med sin kunskap om verksamheten och goda kompetens inom sitt område alltid levererar hög kvalitet i sitt arbete. Laget före jaget är en självklarhet och med ett ständigt öra mot omvärlden arbetar hon både flexibelt och utvecklingsorienterat för att nå verksamhetens mål. Att vara personlig och sprida glädje och energi ligger i hennes natur, och utifrån sin professionella expertis har hon skapat trygghet på sin enhet. Det gör henne till en högt skattad kollega som med bravur förtjänar priset som Årets K.U.P.P.are.

Tidigare vinnare är Camilla Lindahl, utbildningsledare och Camilla Pettersson, kvalitetskoordinator.

Mikaela Laakso, Marknadskoordinator
Mikaela Laakso, Marknadskoordinator