Utbildningsledarutbildning


Utbildningsledarutbildning genom Plushögskolan AB

Plushögskolan AB har genomfört utbildningar till diplomerad utbildningsledare vid fyra tillfällen på uppdrag av, och med förtroende från, Yrkeshögskoleförbundet. YHF har tagit fram utbildningsplanen.

Utbildningen vänder sig till dig som i första hand är ny i din utbildningsledarroll inom yrkeshögskolan eller har arbetat i yrkesrollen, men inte ännu kunnat gå utbildningen. Du kan även gå utbildningen om du vill uppdatera dina kunskaper kring det som ingår i, och krävs för, uppdraget att driva en yrkeshögskoleutbildning.

Nå framgång i utbildningsledarrollen

För att nå framgång i rollen behövs en levande utbildning som följer lag och förordning och utvecklas i takt med arbetslivets krav, samtidigt som den tillgodoser de studerandes behov.

Att vara utbildningsledare inom yrkeshögskolan är en komplex roll som ställer krav på kvalitetsmedvetande och god överblick.

Diplom utfärdat av Yrkeshögskoleförbundet

Utbildningen leder till ett diplom som utbildningsledare inom yrkeshögskolan. Diplomet utfärdas av Yrkeshögskoleförbundet.

Aktuella utbildningsledarutbildningar

Just nu har vi en utbildningsledarutbildning igång i Stockholm som inte längre går att anmäla sig till. Om vi får fler uppdrag att bedriva utbildningen till diplomerad utbildningsledare lägger vi upp informationen här på vår hemsida.