Företag


Plushögskolan AB är en utbildningsplattform som erbjuder utveckling inom affär (Affärshögskolan), vård (Vårdyrkeshögskolan) och teknik (Teknikhögskolan). Men vi är mer än så, vi är Sveriges största yrkeshögskoleaktör inom flera olika utbildningsområden, med ett nätverk av hundratals utbildare som har spetskompetens inom sitt område. Vårt mål är att skapa rätt förutsättningar för dig och ditt företag, så att ni ska få just den kompetensutveckling som ni söker.

Vi är Plushögskolan AB

Det som kännetecknar oss är vår passion och yrkeskompetens. Med över 20 års erfarenhet av utbildning vet vi hur vi levererar den bästa utbildningen, oavsett om du är ett företag som vill kompetensutveckla din personal, privatperson som söker utveckling eller om du vill karriärväxla med en yrkeshögskoleutbildning.

Vi vill med vår passion, säkerställa att företag och organisationer har rätt arbetskraft i rätt tid genom yrkeshögskoleutbildningar och träffsäkra utbildningsmöjligheter genom skräddarsydda koncept. Genom våra varumärken Affärshögskolan, Vårdyrkeshögskolan och Teknikhögskolan skapar vi möjligheter för kompetensutveckling i syfte att stärka enskilda individer i arbetslivet och företag i sin position på den marknad de rör sig inom.

Vi är kvalitetssäkrade

Plushögskolan AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation.

Vi ger er kraft att växa

Med nya mål kommer nya behov och på samma sätt som ditt företag utvecklas behöver såklart den enskilda individen det med. Oavsett om du vill utveckla din befintliga personal eller om du söker vägar för att rekrytera fler talanger så kan vi vara ert verktyg och partner för att komma vidare mot era tillväxtmål.

Vårt erbjudande

Skräddarsydda företagsutbildningar

Skapa mervärde, arbetsglädje och en ökad motivation genom att vidareutveckla och kompetenshöja din personal.

Är ni i behov av kompetensutveckling? Vi tar fram unika och branschspecifika B2B-koncept, även kallat uppdragsutbildningar inom yrkeshögskolan, anpassade efter ert behov. Vi handplockar utbildare som gör det möjligt för företag att lyfta den interna kunskapsnivån.

Varje år planerar och genomför vi ett antal skräddarsydda företagsutbildningar. Vi erbjuder fördjupande utbildningar inom specifika områden, allt från CAD-programmet SolidWorks, till omfattande utbildningar inom agil projektledning och vårdadministration. Genom våra många år i branschen vet vi hur man bäst utbildar för framtiden. Vi inspirerar, utbildar och ger de rätta verktygen för människors utveckling i arbetslivet, och vi gör det med glädje!

Utbildningen kan hållas hos oss eller så kommer vi ut till er och utbildar på plats, där och när det passar er bäst. Både offentlig verksamhet och privata företag kan köpa uppdragsutbildning inom yrkeshögskolan där utbildningen kan omfatta en eller flera kurser alternativt en hel utbildning.

Yrkeshögskoleutbildningar

Affärshögskolan, Vårdyrkeshögskolan och Teknikhögskolan förenas under Plushögskolan AB och tillsammans är de Sveriges största utbildningsanordnare inom yrkeshögskoleutbildning. Som företag kan du samarbeta med en eller flera av yrkeshögskolorna genom;

 • LIA (praktik)
  Utvecklas tillsammans med våra studerande genom att ta emot dem för LIA (som står för lärande i arbete) – en win win för båda parter.
 • Rekrytering
  Anställ någon av våra studerande efter examen.
 • Utforma en YH-utbildning
  Var med när vi tar fram en yrkeshögskoleutbildning för framtiden. Har du tips på uppslag för en utbildning så kontakta affärsområdesansvarig för det varumärke du tänker dig att utbildningen faller in under (Affärshögskolan, Teknikhögskolan eller Vårdyrkeshögskolan). Kontaktuppgifter hittar du här.
 • Samarbeta kring en utbildning
  Samtliga av våra YH-utbildningar har en ledningsgrupp kopplad till sig med representanter från branschen. Om du vill vara med och forma innehållet i en viss utbildning för att kunna hitta rätt kompetens i framtiden är detta en ypperlig chans. Se till att din framtida arbetskraft är rätt utbildad. Se vilka aktiva utbildningar vi har, som ni kan engagera er i en ledningsgrupp för. Alla utbildningar hittar du här.

Korta kurser

Förutom yrkeshögskoleutbildningar och skräddarsydda företagsutbildningar, erbjuder vi även vissa kurser som ingår i våra YH-utbildningar. Kostnadsfritt när det finns lediga platser. Kurserna, likt utbildningarna, finns inom många olika områden. Det kan bland annat handla om projektledning, fastighetsekonomi eller juridik.

Kontakt för samarbete

Är du intresserad av att samarbeta med oss eller vill du veta mer om skräddarsydda uppdragsutbildningar? Kontakta vårt affärsteam.

Affärshögskolan: affarsutveckling@affarshogskolan.se
Teknikhögskolan: affarsutveckling@teknikhogskolan.se
Vårdyrkeshögskolan: affarsutveckling@vardyrkeshogskolan.se

Om Plushögskolan AB

Plushögskolan AB har sedan 1996 bedrivit utbildning i samarbete med företag och organisationer. Idag erbjuder vi utbildning genom våra varumärken Affärshögskolan, Vårdyrkeshögskolan och Teknikhögskolan.